/ 7 نظر / 102 بازدید
sara

تصور ما از نیسان اینطوری نبود که ... :|

.alirahi

امییییییر صفر تاصدش 3/2 ثانیه س. یا امامزاده بیژن

.alirahi

یاد paul افتادم.خدابیامرز کشته مرده ی GTRبود

.alirahi

یاد paul افتادم.خدابیامرز کشته مرده ی GTRبود

سپینود

کاش ماهم از اینا داشتیم [ناراحت]

.alirahi

بابا منظورم paul walker بود