خانم برو کنار نخوره تو صورتت !درخواست رمز بده

معلم دینی ما به همه چی شبیه  بود غیر از معلم دینی.

بهر حال توی کارش موفق بود. از وقتی این مرد رو دیدم کل معارف رو جویدم

حقیقتا دین رو جور دیگه ای برای ما توصیف کرد که برای کنکور تخصصی

رو بیخیال شدم و اول دینی رو تموم کردم.3تا کتاب دینی و تستاش کم نبود.

این معلم ما با لباس سرتا پا سفید و گردنبند و انگشتر و دکمه بالا باز 

با کلی ژل و عطر دیوانه کننده وسیگار گوشه لباش(بیرون میکشید) در کلاسو

باز کرد روز اولگفتیم اشتباه اومدی ،پارتی ساختمون بقلیه اینجا موسسه

کنکوره.بعد گفت نه من

معلم دینیم وما فکر کردیم تیکه  میندازه ولی راست میگفت ، دوتا رشته خونده

حقوق و ادیان.

خلاصه ما خیلی صمیمی شدیم و شمارشم گرفتیم و کلی سلفی و شعراشم

سعی کردیم منتشر کنیم ، آخه خیلی شعر میگفت و کتابم چاپ کرد.

این بنده خدا تعریف میکرد تو فرودگاه بودم و سردرد شدید داشتم ، حالم خیلی 

بد بود و اصن نمیتونستم سروپا وایسم ، رفیقام یه قرص دادن گفتن بخور

برا سردردت تا آرومت کنه.

میگفت خوردن همانا و راست شدن همانا !

عوضیای نا رفیق قرص الکتروصد بجای استامینوفن داده بودن

میگفت تو فرودگاه ابروم رفت ، کیفو گرفتم جلوم تا کسی نبینه.

سوار هواپیما شدم خواستم عرضی رد شم ، خانمه نشسته بود گفتم لطفا

 

 

 

 

صورتتو ببر عقب تا من رد شم نیشخند                      

نتیجه اخلاقی اینکه ، قرص از دست دوستات نگیر وگرنه عاقبتش با خودته.                  

اینم از پند و اندرز های معلم من.

انصافا پیش دانشگاهی بهترین سال زندگیم بود و میدونم نه در گذشته تجربه کردم

و نه در آینده تجربه خواهم کرد.

بدرود ایام نوجوانی         


 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید