اصطلاحات، آپشن ها و امکانات

شاید شما اصطلاحاتی شنیده باشین

که نمیدونین چی هست وبه چه دردی میخوره

 پس شاید این پست بتونه پاسخگوی شما باشه:

فرمول مصرف:تمامی ماشین هابامعادله زیر

انرژی فسیلی را به انرژی حرکتی تبدیل میکنن :

سوخت+اکسیژن+حرارت=گاز،انرژی حرکتی،گرماو...

حرکت ماشین:

میله هایی درون موتور هستند به نام پیستون

سوخت و اکسیژن واردمخزن پیستون میشوند

شمع ها که دارای الکتریسیته هستند جرقه میزنند

وسوخت واکسیژن را آتش میزند این آتش شبیه انفجاره

وباعث میشه پیستون به پایین بره وباعث میشه

میل لنگ به چرخش دربیاد ،میل لنگ چرخ دنده های

جعبه دنده روبه حرکت درمیاره وآن هاهم میل محرک

(گاردان)را میچرخانند.میل محرک هم باکمک چند

چرخ دنده ی دیگه نیروی حرکتی رو به محور اکسل

منتقل میکنه وماشین راه میره.

دینام:یه وسیله ی ساده که همه میشناسنش

بابچرخش درآمدن موتور آن هم میچرخه

وباتری ماشین رو درحالت شارژنگه میداره.

محل وروندپیستون ها:پیستون ها کاملا درسیلندرجای گرفتن

جنس سیلندر از فلز هست.

جالبه که بدونین توی هر1ثانیه 300انفجارتوی سیلندرها

رخ میده .

پیستونهادر4مرحله کارمیکنن.

1.مکش:توی این مرحله پیستون به سمت پایین میادوهوا

واردفضای سیلندرمیشه + مقداری سوخت که پمپ های

داخل باک اونوپمپ میکنن.

2.تراکم (فشار):توی این مرحله سوپاب ورودی بسته

هست وپیستون بالامیادوسوخت وهواروفشرده میکنه.

3.انفجار:وقتی پیستون به بالامیرسه شمع یک جرقه

میزنه وسوخت وهوا منفجرمیشه.با انفجار،پیستون به سمت

پایین هل داده میشه.

4.تخلیه:تواین مرحله سوپاپ بازهست وگازهای تولیدشده رو

به اگزوزمنتقل میکنه.این روند مدام تکرارمیشه.

دور موتور:توی همه ی ماشین هایه صفحه هست

که دور موتورو نشون میده روش به ترتیب اعداد1.2.3.4الی

آخروجودداره.وقتی عقریه مثلاعدد5رونشون میده

یعنی الان میل لنگ توی هردقیقه 5000باربه دورخودش

میچرخه یعنی تقریبا83 دورتوی ثانیه!!

هرچی بیشترگازبدین میل لنگ تندترمیچرخه، سرعت بیشتره

وعقربه عددبالاتررونشون میده اگه به موتورزیادفشاربیارین

ازخط قرمزهم عبورمیکنه ومیتونه به موتورهم آسیب بزنه

ازالان به بعدحواستون بهش باشه .به موتورفشارنیارین.

 

 

اسب بخار:یک مهندس اسکاتلندی که میدونم اسمشو شنیدین

به اسم((جیمزوات))یک ماشین بخارساخت وتصمیم گرفت

ماشینو به مردم بفروشه امامردم ازاسب استفاده میکردند

برای همین مجبورشد برای مشتری هاقدرت ماشین بخاررو

بااسب مقایسه کنه.اگه بگن ماشین شما150 اسب بخارداره

بایدفکرکنین قدرت150تااسب نامریی که یه کالسکه رومیکشن!

گشتاور:مهندس ها میزان توانایی و صلابت موتوررابا

کمیتی به نام گشتاوربیان میکنن.به چرخش نیروگشتاورمیگوییم

مثلاوقتی ازیه آچاربرای چرخاندن یه مهره استفاده میکنین

درحقیقت آچارنیروی دست شمارو به گشتاورتبدیل میکنه

ومهره رامیچرخونه.توماشین هم همین اتفاق میفته.

اکسیدنیتروژن:بافرستادن این گازبه داخل موتورمقدار

اکسیژن واردشده درسیلندربالارفته وانفجارقویتری

ایجادمیکنه.

توی مسابقات سرعت بیشتراستفاده میشه.

توربوشارژر:توربوشارژرهاباهوای داغ موتوربه حرکت

درمیان.

بعضیاشون بابالارفتن سرعت یهوراه میفتن وقدرتوبالامیبرن.

باشتاب گیری ناگهانی هیجان راننده را به اوج میرسونه.

سوپرشارژر:به سوپرشارژهادمنده گفته میشه برخلاف

 توربوشارژهااون ها بطورمستقیم باک تسمه به میل لنگ

متصل میشن

همین طورکه سرعت بالاترمیره میل لنگ تندترمیچرخه

وصدای غرش سوپرشارژها بلندتروبلندترمیشن.

این صدادوست دارای ماشینو دیووونه میکنه.

آرایش موتور:سیلندرها در داخل موتور طوری چیده شده اند

که یکی پس ازدیگری یابصورت دوتایی مرحله احتراق را

بگذرانند.این ترتیب به موتورکمک میکند که نرم تروباصدای

 کمترکارکند.همچنین آرایش سیلندرها برای کمترشدن لرزش

بسیارمهم است مثلاازیک موتورخطی نمیتوان انتظارزیادی

برای کاهش لرزش داشت اماوقتی روبه روی هم بصورتv

شکل اند،لرزش یکدیگرراخنثی میکنند.

حجم موتور:به مقدارهوایی که داخل سیلندرهای یک

موتورجامیگیردحجم موتورمیگویند.حجم موتورتاثیرزیادی

روی قدرت موتورداردوباواحد لیتربیان می شود.پس وقتی

میشنوید که موتوریه خودرو2لیتری هست یعنی

دولیترهواجای میگیره.

تک سیلندر:موتورهای تک سیلندر قدرت کافی رابرای راه

بردنیک خودروراندارند،امادروسیله های مانندماشین چمن

زنی وجود دارد.

این نوع موتورها چون فقط یک پیستون دارند،وپیستون

دیگری نیست که لرزش آنراخنثی کندمعمولا سروصدای

زیادی تولید میکنند.

دوسیلندرvشکل:موتورسیکلت ((هارلی داویدسون)) صدایی

شبیه تامپ تامپ تولیدمیکند.این موتور2سیلندربه فرم

حرفVدارد.

پیستون های این موتوربزرگندوباسرعت بالاوپایین نمیروند.

4سیلندرخطی:بیشترخودروهای سواری موتورهای 4

سیلندردارن.

این موتورها معمولا2لیترحجم دارندوصدایشان جذابیتی

ندارد.

4سیلندرتخت:همه ی دنیافولکس قورباغه ای رامیشناسند

این خودروی معروف ازموتور4سیلندر تخت استفاده میکند.

بدلیل اینکه پیستون های این موتورشبیه دست های یک

ورزشکاربوکس حرکت میکنند.صدای خاصی هم دارندکه آن

 هاراکاملامتمایزازبقیه میکنند.

5سیلندرخطی:موتورهای 6سیلندرخطی با این که ازقدرت

خوبی برخوردارند،امایک مقداردرازاندوجادادن آن

هادرزیرکاپوت خودرو

مشکل است.بنابراین بعضی ازسازندگان به جای آن

هاازموتور5سیلندر خطی استفاده میکنند.5سیلندرخطی به

مانند6سیلندرنرم وبیصدانیست

امااز4سیلندرهاخیلی بهتروخوش صداترهست.

V6:به جای قراردادن 6سیلندر بصورت مستقیم میتوان آن

هارابصورت دوردیف حرف vساخت که به آنهاv6میگویند.

اودی TTازاین نوع استفاده میکند.

V8:هوادارای خودروعاشق 8سیلندرvشکل اند.این موتورها

اغلب بیش از3.5لیترحجم دارند.صدایش مانندغرش است

وهمه را به هیجان می آورد.بافشاردادن گازچنان صدایی

تولید میکندکه مورابرتن سیخ میکند.آستون مارتین ازاین

استفاده میکند.

موتورچرخشی وانکل:پیستون ها به شکل سه گوش چیده شده

 اند

وبه صورت چرخشی حرکت میکنند.شرکت مزداازاین موتور

استفاده میکند.صدایش بلندومانندپاره شدن قالی هست.

تشنه ی سوخت ومصرفش زیادهست.مثل مزداRX8.

موتوربوگاتی ویرون:همه چیزاین ماشین جالب هست موتور

این ماشین به این دلیل همه رادیوانه کرده که

16سیلندرو2میل لنگ

دارد.وپیستون ها در4ردیف 4تایی بشکلWچیده شده اند.

سیستم این ماشین قدرت رابین4چرخ تقسیم میکندتابعلت

گشتاوربالاچرخ هادرجای خودنچرخندوماشین حرکت نکند.

آیرودینامیک:بدنه ی خودرورا طوری طراحی میکنندکه

خودرو

باهوامقاومت نکندبلکه دربین آن لیز بخورد.درغیراین

صورت بیشترانرژی خودروصرف مقاومت

دربرارهوامیشود.

باله:دربعضی خودرو ها باله ای طراحی شده، زاویه ی این

باله

بطوریه که مانندهواپیماهواروبه سمت بالاهل میده وچسبندگی

ماشین روبالامیبره وبه ایرودینامیک خودروهم کمک میکنه.

دربوگاتی باله کاملاهوشمنده درسرعت بالابصورت اتوماتیک

بازمیشه ودرسرعت های متفاوت تغیرمیکنه .

علاوه براین کارهامثل یک ترمز هم عمل میکنه بااین که

قدرت

ترمزاین ماشین خیلی بالاتره ولی لنت ها فقط 50%نیری

توقف راتامین میکنند باترمزکردن باله بصورت اتوماتیک

عمودی میشه ونیروی توقف تولیدمیکنه.به عبارت دیگه

باهوامقاومت میکنه.

هیدرولیک:به علم انتقال نیروازطریق مایعات میگویند.وقتی

 پایتان

رابرروی پدال ترمزفشارمیدهید،روغن هیدرولیک رابه

وسیله ی یک سیلندربه سمت ترمزهای روی چرخ هاپمپ

میکنید،روغن

لنت ترمزرابه محکمی به دیسک ترمزفشارمیدهدوچرخ رابه

 کمک اصطکاک متوقف میکند.وهمچنین نیروی پای

شماراافزایش میدهد.

یک دستگاه هیدرولیک میتواندنیروی ناچیزیک فنجان راآنقدر

زیادکندکه یک فیل رابالا ببرد!خودروهاازهمین روش برای

افزایش نیروی ترمزاستفاده میکنند.

گیربکس:گیربکس ازچندجفت چرخ دنده بااندازه های متفاوت

 تشکیل

شده.یک ردیف ازدنده به موتوروردیف دیگربه چرخ ها

وصل میشوند.

درهرلحظه فقط یک جفت چرخ دنده درگیرندکه یکی قدرت

 راازموتورمیگیردودیگری به چرخ ها هدایت

میکند.شماباتعویض

دنده انتخاب میکنید که کدام جفت چرخ دنده قدرت راانتقال

دهد.

دنده اتوماتیک:عمل تعویض دنده راخودش انجام میدهد.

Air bag(کیسه ی هوا):اسمش روی خودشه airیعنی هوا

وbagبه معنی کیف یاکیسه.درتصادف های شدیدسنسورهایی

مقدارشدت رااندازه میگیرندواگرزیادبودکیسه ی هوابازمیشود

این اتفاق درهزارم ثانیه می افتد برای اینکه کیسه ی هوا

زودوبه موقع بازشود ازیه سیستم انفجاری استفاده میشود.

معمولاروی فرمان وروی داشبوردهستندامادربعضی ماشین

 هاازبغل هاهم بازمیشود.

کیسه ی هموامانع برخوردشمابه اطراف میشود تاازشکستگی

ها جلوگیری کند.امادرمواردی خودکیسه هواهم حادثه

سازبوده.

شمامیتوانید آن راخاموش یاروشن کنید .باخاموش کردنش

سندمرگ خودراامضاء کردید.

سیستم خاموش درتوقف:برای کاهش مصرف سوخت ازاین

سیستم استفاده میکنند.زمانی که به چراغ قرمزمیرسیدو

پایتان راروی ترمزمیگذارین موتورماشین خاموش

میشه .روی پورشه پانارمااین سیستم وجودداره.

زمانی خوبه که موتورآسیب نبینه وشمااعصاب داشته باشین.

چون دیونتون میکنه آخه اینقدرپول دارین که ماشینوبخرین

پس پول اینم دارین که پول بنزینشوبدین.

نیروی g:زمانی که شمایهوسرعت میگیرین سرشمابه

صندلی میچسبه.یاوقتی یهومیپیچین بدن شمابه آنطرف

کشیده میشه مثل نیروی گرانش میمونه توی فیزیک به این

نیرونیروی gمیگویند.

بیشترین نیروی g که انسان تحمل کرده:دانشمندی به (اسم جان اسنپ)

درسال 1958 پاسخ داد.اوخودرابه یک قایق موشکی باسرعت1000

کیلومتربرساعت بست  وبعدسرعتش رادر1.25ثانیه به صفررساند

این اتفاق 23g به اونیرووارد کرد وزنی معادل3 تن به بدنش واردشد.

بطوری که چشمانش پرازخون شد.ولی نمرد، زنده ماند.

0g:بی وزنی درفضا

1g:وزن عادی اجسام

3g:بیشترین نیرویی که میتوان دریک ترن شهربازی تجربه کرد.

4.3gبیشترین شتاب قابل تحمل برای هواپیمای مسافرب

/ 2 نظر / 20 بازدید
asal

نام كالا : آموزش خیاطی خانم سیما عمرانی محتوا:10DVD این مجموعه بی نظیر با کیفیت بسیار عالی قابل استفاده برای تمام علاقمندان به هنر خیاطی می باشد.با استفاده از این مجموعه شما دیگر خودتان میتوانید لباسهای مورد علاقه خود را طراحی و دوخت کنید.این مجموعه استثنائی سرشار از نکات ریز و مهم در هنر خیاطی میباشد که توسط مدرس صداوسیما،خانم عمرانی با کیفیت بسیار بالا آموزش داده میشود.

سمانه

اوووووووو[تعجب][تعجب] ما که این چیزارو نمیدونستیم فقط بدنه ماشین رو میدیدیم[خنده]