استاد اول من بدم !(درخواست رمز بده)

استاد زبانمون میگفت میخواستم کوییز بگیرم مدرک بدم.

داشتم امتحان میگرفتم یه دختره گفت استاد منم بدم؟

گفتم باشه اجازه بده ، تو هم نوبتت میرسه.

دختره گفت استاد من ، منم میخوام بدم.

دوباره استاد گفت باشه عجله نکن شمام امتحان خواهید داد.

دختره گفت آخه منم میخوام بدم.

دوباره استاد گفت امتحان را میدهید ، صبر کن.

معلممون گفت هی گفتم باشه شمام میایید امتحان میدید.(حالیش نشد که نشد)

باز دختره گفت من ،ایندفعه من میدم.

یه خانمه اون جلو بود گفت استاد دوست داره بذار بده.

/ 8 نظر / 3 بازدید
kimiya

الان حس خاص بودن بم دس داد آخه خودت قبلا اینو واسم گفته بودی! الان داری واسه بقیه میگی مطلع شن! من که مطلع بودم! اوووف چه فازیه لامصب![زبان]

کوثر

خب راس میگه دیگه بزاربده دوسداره[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

سمیرا

جالب بود[نیشخند] حااون اسرارداشت بده استادچی؟ازش گرفت؟؟[چشمک]

سمیرا

وای خدای من به توپناه میبریم[اضطراب]

سمیرا

مگه استاده متاهل نبود[تعجب]

مریم

خخخخ خب بچه دلش میخواسته بده!!![چشمک]